Χώροι προβολής

Κάθε ‘κομμάτι’ έχει την αξία του!

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας theloPizza.gr προσφέρει ευδιάκριτη προβολή σε απόλυτα ξεκάθαρους και αρμονικά οριοθετημένους χώρους. Παράλληλα, φροντίζουμε ώστε κάθε διαφήμιση αφενός να βρίσκεται στο σωστό χώρο και αφετέρου να προβάλλεται στους κατάλληλους αποδέκτες.

Για την αποτελεσματικότερη προβολή χορηγών, έχουν προβλεφθεί τα μοναδικά πεδία διαφήμισης, που εξασφαλίζουν συνεχή προβολή σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας κι αν βρίσκεται ένας χρήστης:

Χώρος προβολής στο site theloPizza.gr ( περιοχή 1 )

Ειδικά για την καλύτερη δυνατή προβολή μιας πιτσαρίας έχουν προβλεφθεί χώροι και υπηρεσίες προβολής που προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σίγουρη οπτική επαφή σε κάθε επισκέπτη:

Χώρος προβολής στο site theloPizza.gr ( περιοχή 2 )

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για την προβολή πλήρους τιμοκαταλόγου, αλλά και των στοιχείων κάθε πιτσαρίας:

Χώρος προβολής στο site theloPizza.gr ( περιοχή 3 )

Για την αποτελεσματικότερη διαφήμιση εταιριών που σχετίζονται με τον κλάδο που αφορά στις πιτσαρίες, έχουν προβλεφθεί χώροι προβολής που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση του διαφημιζόμενου προϊόντος με την pizza:

Χώρος προβολής στο site theloPizza.gr ( περιοχή 4 )

Θα είμαστε δίπλα σας, να σας εξηγήσουμε και να συμβάλουμε στην καλύτερη δυνατή επιλογή της προβολής της πιτσαρίας σας.